top of page

   Algemeen   

Welkom op de site van Politiehondvereniging Rotterdam-Zuid!

PHV Rotterdam-Zuid is een vereniging, die zich sinds 1932 bezig houdt met het opleiden van honden tot volwaardige surveillancehonden (politiehonden).

Dit gebeurt - in tegenstelling tot soms wordt gedacht - niet bij de politie, maar door mensen die deze sport hobbymatig uitoefenen.

Het is een prachtige sport, waarin veel tijd en energie wordt gestoken.

Drie maal per week wordt er geoefend om de hond de vele facetten van de sport aan te leren, en deze uiteindelijk in alle omstandigheden te beheersen.

De Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV) is de koepelorganisatie van zo’n 400 Nederlandse verenigingen, waaronder PHV Rotterdam-Zuid, waar surveillancehonden worden opgeleid.

Wat doet de surveillancehond?

Een surveillancehond werkt voor de politie, waar hij zijn geleider ondersteunt bij de dagelijkse surveillance. Iedere hond heeft zijn eigen geleider. Deze geleider is tegelijkertijd de baas van de hond buiten diensttijd.

Reukvermogen, snelheid en kracht van de hond hebben een grote bijdrage aan veel werk dat de politie doet. De surveillancehond heeft een imponerende uitstraling. Dit uiterlijk zorgt bijvoorbeeld voor het afschrikken van mensen waardoor zij op afstand blijven en voor een snellere overgave van verdachten uit angst voor de hond.

Honden die surveilleren bij de politie kunnen ondersteuning bieden bij verschillende situaties. Zo kunnen honden voorwerpen of gevluchte verdachten zoeken en op commando van hun begeleider agressief gedrag vertonen.
Ook kunnen de honden ondersteunen bij het optreden van de Mobiele Eenheid. De honden dienen dan als geweldsmiddel maar ook als afschrikmiddel voor mensen die zich tegen de politie keren.

Als de hond ongeveer tien jaar is, gaat hij met pensioen. Dit kan ook eerder of later zijn afhankelijk van hoe fit de hond is. Vaak brengt hij zijn oude dag bij zijn geleider door.

Welke honden zijn geschikt?

Surveillancehonden werkzaam bij de politie zijn streng geselecteerd en moeten voldoen aan hoge eisen. De honden moeten betrouwbaar zijn en een groot uithoudingsvermogen hebben. De Mechelse herderDuitse herder en Hollandse herder zijn de meest geschikte rassen. Deze honden zijn niet bang aangelegd en staan bekend om hun onvermoeibare wil om voor hun baas te werken. Herders zien er imponerend uit en kunnen dus uitstekend worden ingezet als gewelds- en afschrikmiddel. Daarbij zijn deze rassen intelligent waardoor de honden goed te trainen zijn.

Welke opleiding krijgt een surveillancehond?

Voordat een hond mag worden ingezet als surveillancehond moet hij de opleiding Politiehond 1 hebben behaald. Deze opleiding bereidt de hond voor op het praktijkwerk bij de politie. Bij een leeftijd van ongeveer één jaar kan de hond beginnen aan zijn opleiding.

Tijdens de opleiding leert de hond onder appèl te staan van zijn geleider. Dit betekent dat de hond zich laat terugroepen of fluiten. Ook zoeken en revieren (op commando systematisch speuren) is een onderdeel van de opleiding. Dit onderdeel bevat het opsporen van personen of een voorwerp. De hond leert zwemmen en het tot staan brengen van een verdachte in verschillende situaties. Deze situaties kunnen bijvoorbeeld met een vuurwapen gevaarlijke verdachte zijn of met een verdachte die vlucht per fiets.

Verder leert de surveillancehond alleen eten aan te nemen van zijn geleider. Op deze manier zal de hond niet afgeleid raken van een verdachte die eten aanreikt. Het is ook belangrijk dat de hond commando’s van vreemden negeert.

Als de hond voldoende vaardigheden bezit, kan hij meedoen aan de keuring Politiehond 1. De meeste honden zijn ± 3 jaar als zij aan deze keuring deelnemen. Tijdens de keuring moeten hond en geleider in verschillende oefeningen laten zien dat zij alle onderdelen van de opleiding onder de knie hebben. Als de hond is goedgekeurd, behaalt hij een certificaat. Nu kan hij worden verkocht aan de politie om aan het werk te gaan als surveillancehond.

Wat wordt er van (aspirant)leden verwacht?

Van (aspirant)leden wordt verwacht dat zij tenminste 2 x per week actief zijn binnen de vereniging. Met actief wordt in de eerste plaats bedoeld actief zijn in de dressuur, het bereid zijn tot het verrichten van pakwerk, maar ook o.a. het verrichten van onderhoud aan het terrein en clubhuis behoren tot de taken van verenigingsleden.

Verder dient men van onbesproken gedrag te zijn en het lidmaatschap van zowel PHV Rotterdam-Zuid als de KNPV te aanvaarden. Tevens heeft men de verplichting tot het behalen van het diploma Basiscursus KNPV Dresseur (BKD).

Mechel.jpg
PHV Rotterdam-Zuid
bottom of page