top of page

PRIVACYBELEID

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

2.

2.1

a)

b)

c)

2.2

 a)

b)

c)

 

2.3

 

 

 

 

3.

4.

4.1

5.

5.1

5.2

5.3

5.4

6.

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Politiehondvereniging Rotterdam-Zuid (hierna PHV Rotterdam-Zuid) verwerkt van haar leden, ereleden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

 

Als je lid wordt van PHV Rotterdam-Zuid, of om een andere reden persoonsgegevens aan PHV Rotterdam-Zuid verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: PHV Rotterdam-Zuid, Bolnesserkade 860, 3077 CZ Rotterdam, KvK 40342177. 

De afdeling ledenbeheer is bereikbaar via phvrotterdamzuid@gmail.com

 

Welke gegevens verwerkt PHV Rotterdam-Zuid en voor welk doel

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, KNPV lidmaatschapsnummer;

adresgegevens eventueel postadres;

telefoonnummer, e-mailadres.

PHV Rotterdam-Zuid verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en KNPV lidmaatschapsnummer worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;

je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van PHV Rotterdam-Zuid; 

je naam wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen diensten af te wikkelen.

Je naam en telefoonnummer wordt tot één jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te informeren over eventuele ontwikkelingen betreffende PHV Rotterdam-Zuid.

E-mail berichtgeving (opt-out): PHV Rotterdam-Zuid kan je naam en e-mailadres gebruiken om je email met informatie over de lessen, activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van PHV Rotterdam-Zuid te sturen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk door een mail te sturen naar phvrotterdamzuid@gmail.com

Bewaartermijnen

PHV Rotterdam-Zuid verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft PHV Rotterdam-Zuid passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

Via de ledenadministratie van PHV Rotterdam-Zuid kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te  ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. PHV Rotterdam-Zuid zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

Als je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met phvrotterdamzuid@gmail.com.

Als je klachten hebt over de wijze waarop PHV Rotterdam-Zuid je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de secretaris.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie phvrotterdamzuid@gmail.com

 

Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.

Mechel.jpg
PHV Rotterdam-Zuid
bottom of page